คำถามที่พบบ่อย (Frequency ask question: FAQs)


ระบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์คืออะไร ?

กระบวนการจัดซื้อจัดหาของโรงพยาบาล ที่ดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ผสานการทำงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และช่วยให้การจัดซื้อจัดหาสินค้า และบริการได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระบบงาน e sourcing เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาภายใต้กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

  • ผู้ขายทุกรายสามารถเข้าถึงและเห็นประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน
  • สามารถ submit งานในระยะเวลาที่เหมาะสม และรับทราบข้อมูลเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ขายทุกราย
  • ผู้ซื้อไม่สามารถเห็นราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งก่อน จนกว่าระยะเวลาที่กำหนดจะหมด

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบ Internet และ Google Chrome Browser

ใช้ IE version 10 ขึ้นไป (แนะนำใช้ผ่าน Google Chrome ระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า)

  • กรณีไม่ทราบ username และ password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ [email protected] และแจ้งความจำนงค์เพื่อขอแก้ไข username และ password
  • กรณีทราบ username อยู่แล้ว ผู้ขายสามารถ login และแก้ไขได้ โดยเข้าหน้า Supplier profile แล้วกดเลือก My Account
  • หากงาน e submit ยังไม่หมดเวลา ผู้ขายสามารถแก้ไขงานได้ โดยทำการเลือก Response ของงาน e submit นั้นๆ ได้
  • หากงาน e submit หมดเวลาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  • หากงาน e submit ยังไม่หมดเวลา ผู้ขายสามารถแก้ไขงานได้ โดยทำการเลือก Re response ของงาน e submit นั้นๆ ได้
  • หากงาน e submit หมดเวลาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
เนื่องจากเป็นระบบงานใหม่ ผู้ใช้งานอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบ
หากมีข้อสงสัยหรือใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อ
ระบบ e sourcing สามารถแนบได้ทุกไฟล์ (PDF, JPEG, WORD, EXCEL, PNG, etc.)
และขนาดไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB