Tips & Tools การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ (e-Sourcing)

  1. วิธีการสมัครของผู้ขายรายใหม่


  2. กรณีมีข้อมูลผู้ขายอยู่ในระบบ E Sourcing และทำการสมัครซ้ำ


  3. กรณีเข้าใช้งาน ระบบ e Sourcing ครั้งแรก


  4. กรณีลืม Password


  5. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ email


  6. การแก้ไขงาน E-Submit